Header Image
Home / Leven & gezondheid / Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Ongevallen- en invaliditeitsverzekering

Deze verzekering is meestal als extra dekking bij uw auto- of motorverzekering af te sluiten. De ongevallen- en invaliditeitsverzekering is echter ook als aparte verzekering af te sluiten. Voordeel is dat een losse ongevallen- en invaliditeitsverzekering uitgebreidere voorwaarden kent. Ook kunt u vaak medische kosten en tandartskosten meeverzekeren.

Met een Ongevallenverzekering bent u verzekerd van een uitkering als u als gevolg van een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. De Ongevallenverzekering is een sommenverzekering, wat betekent dat de uitkering geheel los staat van de werkelijke schade. Voor beide onderdelen (overlijden en blijvende invaliditeit) kunt u vaak kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Het verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit is meestal fors hoger dan het bedrag bij overlijden. In geval van blijvende invaliditeit wordt een percentage van het daarvoor verzekerde bedrag uitgekeerd. Dit percentage ligt vast in de zogenaamde “gliedertax”. Dit is een opsomming van percentages die uitgekeerd worden bij (functie)verlies van één of meerdere lichaamsdelen. Ingeval van overlijden wordt het daarvoor verzekerde bedrag volledig uitgekeerd.

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

• Het aantal verzekerden
• De hoogte van de verzekerde bedragen

Soms is de hoogte van de premie mede afhankelijk van het beroep van de verzekerde(n) en/of de hobby’s. Bij beroepen en hobby’s waarbij de kans op een ongeval relatief groot is, is de premie dan hoger dan bij andere beroepen.

bronvermelding: Verbond van Verzekeraars

Top