Header Image
Home / Particulier / Pensioenadvies

Pensioenadvies

Uw pensioen op orde?

Na uw pensionering wenst u natuurlijk uw huidige levensstandaard te behouden. U wilt de leuke dingen doen die u altijd heeft gedaan ook al wordt u iets ouder. Veel mensen realiseren zich echter niet dat een pensioen niet alleen een zaak is van later maar ook van nu. De overheid wil dat u langer blijft doorwerken. Om dit te bereiken is de fiscalisering van VUT en prepensioen afgeschaft. Ook verdwijnt de partnertoeslag als u na 2015 de 65 jarige leeftijd bereikt. Het gaat erom of u de overheid laat bepalen wanneer u met pensioen gaat en hoeveel u jaarlijks krijgt uitgekeerd. Als u dit liever zelf bepaalt kunt u hier zelf iets aan doen.

Inzicht in uw situatie

Wij kunnen voor u inzichtelijk maken hoe uw huidige en toekomstige pensioensituatie er uitziet en welke mogelijkheden u heeft. Een pensioenadvies mag zich niet beperken tot wat fiscaal aftrekbaar is. Het doel is uw toekomst en dat van eventuele gezinsleden te verzekeren. Zowel bij in leven zijn als bij overlijden.

Elke pensioen is maatwerk

Pensioenadvies is maatwerk en het juiste advies kunnen wij u ook niet in een brochure toesturen. Wij houden rekening met uw persoonlijke wensen, uw financiële mogelijkheden en de huidige wetgeving. Wilt u inzicht in uw pensioensituatie maakt u dan eens een afspraak met onze pensioenadviseur.

Top