Header Image
Home / Zakelijk / Uzelf

Uzelf

Werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschikt of werkloos raken hopen we nooit mee te maken. Van te voren weet u nooit of een dergelijke situatie zich voor kan doen. U kunt er in ieder geval vanuit gaan dat u er financieel op achteruit gaat. Daarom is er de werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekering waarmee u zich kunt verzekeren tegen deze risico’s.

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u minder of helemaal niet meer werken. U heeft dan geen of minder inkomen. Voor werknemers in loondienst zijn er regels die ervoor zorgen dat zij toch een inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt zijn. Voor zelfstandig ondernemers gelden deze regels niet. Zij moeten zelf zorgen voor een inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Dat kan met een individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

De AOV is een verzekering voor ondernemers. Hieronder vallen ook:
• directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
• zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
• vrije beroepsbeoefenaren

Als u arbeidsongeschikt wordt, bent u met een AOV verzekerd van een uitkering. Wat u precies verzekert, kiest u zelf. Bijvoorbeeld:

Welk bedrag verzekert u?
De hoogte van het bedrag dat u kunt verzekeren, hangt af van uw inkomen. Of als u startend ondernemer bent, van het inkomen dat u verwacht te gaan verdienen.

Wilt u altijd een uitkering bij arbeidsongeschiktheid?
Kies dan voor een ‘Sommenverzekering’. Deze verzekering keert een afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt. U krijgt dit bedrag ook als uw inkomen niet achteruit is gegaan.

Wilt u alleen een uitkering als uw inkomen door arbeidsongeschiktheid achteruitgaat?
Kies dan voor een ‘Schadeverzekering’. Deze verzekering vergoedt de schade die u lijdt wanneer het verzekerde risico zich voordoet.

Na hoeveel dagen wilt u een uitkering krijgen? Dit heet wachttijd.
U kiest voor een wachttijd van minimaal 14 dagen en maximaal 52 weken.

Tot wanneer wilt u dat de uitkering doorloopt?
U krijgt een uitkering zo lang als u arbeidsongeschikt bent volgens de voorwaarden van uw verzekering. Maar de uitkering stopt uiterlijk op de eindleeftijd die u met uw verzekeraar afspreekt.

Vanaf welk percentage van arbeidsongeschiktheid wilt u een uitkering krijgen?
Dit hangt af van de uitkeringsdrempel die u kiest. Meestal krijgt u een uitkering als u ten minste 25 procent arbeidsongeschikt bent. Vaak kunt u ook een hogere uitkeringsdrempel kiezen. Uw premie wordt dan lager.

Niet-verzekerde risico’s
In sommige gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop u arbeidsongeschikt bent geworden. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Voor deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts vragen. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. U moet hier dan wel toestemming voor geven.

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:
• uw leeftijd;
• uw beroep;
• de gekozen wachttijd. Dit is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt;
• verhogingen van de uitkering tussendoor;
• de maximale duur van de uitkering;
• de hoogte van het verzekerde bedrag;
• de hoogte van de uitkeringsdempel;
• de manier waarop u voor arbeidsongeschiktheid bent verzekerd.

bronvermelding: Productwijzer arbeidsongeschiktheidsverzekering Verbond van Verzekeraars

Na uw pensionering wenst u natuurlijk uw huidige levensstandaard te behouden. U wilt de leuke dingen doen die u altijd heeft gedaan ook al wordt u iets ouder. Veel mensen realiseren zich echter niet dat een pensioen niet alleen een zaak is van later maar ook van nu.
De overheid wil dat u langer blijft doorwerken. Om dit te bereiken is de fiscalisering van VUT en prepensioen afgeschaft. Ook verdwijnt de partnertoeslag als u na 2015 de 65 jarige leeftijd bereikt. Het gaat erom of u de overheid laat bepalen wanneer u met pensioen gaat en hoeveel u jaarlijks krijgt uitgekeerd. Als u dit liever zelf bepaalt kunt u hier zelf iets aan doen.

Inzicht in uw situatie
Wij kunnen voor u inzichtelijk maken hoe uw huidige en toekomstige pensioensituatie er uitziet en welke mogelijkheden u heeft. Een pensioenadvies mag zich niet beperken tot wat fiscaal aftrekbaar is. Het doel is uw toekomst en dat van eventuele gezinsleden te verzekeren. Zowel bij in leven zijn als bij overlijden.
Pensioenadvies is maatwerk en het juiste advies kunnen wij u ook niet in een brochure toesturen. Wij houden rekening met uw persoonlijke wensen, uw financiële mogelijkheden en de huidige wetgeving. Wilt u inzicht in uw pensioensituatie maakt u dan eens een afspraak met onze pensioen adviseur.

Top