Header Image
Home / Zakelijk / Uw bedrijf / Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

In uw bedrijf kunnen fouten gemaakt worden. Dit kan echter schadelijke gevolgen voor uw werknemers, klanten of anderen hebben,waardoor u aansprakelijk wordt gesteld. Dit kan in de vorm zijn van materiële of letselschade. Wanneer u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld kan dit grote financiële gevolgen hebben voor u en uw bedrijf. Laat u door ons goed adviseren hoe u zich tegen deze risico’s kan verzekeren.

Oefent u een zelfstandig beroep uit, dan is het verstandig het aansprakelijkheidsrisico ten gevolge van beroepsfouten ten opzichte van uw cliënten, opdrachtgevers dan wel andere derden te verzekeren.

Een beroepsfout, ontstaan door een vergissing, onachtzaamheid of onjuist advies, die uitsluitend vermogensschade tot gevolg heeft (dus zonder beschadiging van een zaak of letsel van personen) is onder de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. De verzekering geeft ook recht op juridische bijstand bij het verweren tegen al dan niet terechte aanspraken van derden.

In deze tijd waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, krijgt u te maken met steeds kritischere werknemers, consumenten en leveranciers. Ook al heeft u uw zaakjes goed voor elkaar, de kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims groeit.

Laat u door ons goed adviseren hoe u zich tegen deze schadeclaims kan verzekeren!

Werkt u ook met stoffen die een negatieve werking op het milieu hebben? 
De milieu-aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is.
Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.
Samen met u brengen wij uw risico’s in kaart en bieden een uitstekende oplossing.

Aansprakelijkheid Werkgever Motorrijtuigverzekering kent het standaard- en het compleet pakket.

Standaard pakket
Het standaard pakket vergoedt de kosten als een verkeersongeval het gevolg is van werkzaamheden in opdracht van de verzekeringnemer.

Compleet pakket
Het Compleet pakket vult de standaard dekking aan met het gebruik van de motorrijtuigen van de zaak in privé omstandigheden.

Top