Header Image
Home / Zakelijk / Uw personeel

Uw personeel

Verzekeringen voor uw personeel

De verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte is voor werkgevers. Bij deze verzekering meldt u alle werknemers aan die op de loonlijst staan. Uw medewerkers hoeven niet medisch gekeurd te worden. Vrijwel alle verzekeraars zonderen zelfstandigen en DGA’s uit van deze verzekering.

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u wettelijk 70 procent van hun loon doorbetalen. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken.

Andere kosten

U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. U kunt ook vaak aanvullende afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst meeverzekeren.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen vergoedt de verzekeraar de kosten die u maakt niet. Wij informeren u graag.

U betaalt elk jaar een premie. De hoogte hiervan is voor elk bedrijf anders. Hoe berekent de verzekeraar de premie? De verzekeraar telt de jaarlonen van alle werknemers die u in dienst heeft bij elkaar op. Dit totaalbedrag vermenigvuldigt de verzekeraar met een premiepercentage. Dat is de premie die u per jaar moet betalen.

Het premiepercentage berekent de verzekeraar meestal door te kijken naar:

• de leeftijd van uw werknemers
• het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?
• hoe vaak uw werknemers door ziekte niet konden werken in de laatste jaren. En hoeveel geld u daarvoor kwijt was.

Bronvermelding: productwijzer verzuimverzekering Verbond van Verzekeraars

Als u op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) ‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’ wordt verklaard, krijgt u een uitkering van maximaal 75% van het laatstverdiende loon.
Dit bedrag is gebaseerd op het maximaal vastgestelde dagloon. Verdient u meer dan dit bedrag, dan is dat extra inkomen niet verzekerd. Met de WIA-excedentverzekering verzekert u het inkomen boven het maximum dagloon bij arbeidsongeschiktheid.

Het maximale jaarloon in het kader van de WIA bedraagt in 2015 € 51.976,-. De inkomensbescherming krachtens de WIA is beperkt tot het loon onder deze loongrens. Het loon dat u meer verdient, kunt u verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

Regel vandaag nog uw aanvullingsverzekering!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan iedere werknemer overkomen. De gevolgen hiervan lopen meestal goed af. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. 
De financiële gevolgen hiervan worden gedekt met een ongevallenverzekering. Deze keert uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit.

Top